DỰ ÁN NHV VILLA

Khách hàng:
MR TAI
Hoàn thành:
2020
Vị trí công trình:
Đà Lạt
Phong cách thiết kế:
Tropical