Kiến Trúc - Nội Thất
Nhà
Bến Tre
completed
2022
Khách Hàng

sydo.vn

Ngày bàn giao
N/V
Giới Thiệu

Một ngôi nhà chất chứa hoài niệm. Một ngôi nhà phảng phất dấu ấn quê hương. Đó là những gì mà người thiết kế đã kiếm tìm và lồng ghép vào các giá trị hiện hữu của Nhà Bến Tre một cách có chọn lọc, phù hợp với xu hướng nhà ở hiện nay.