TMQ HOUSE

Hoàn thành:
2022
Phong cách thiết kế:
Tropical

Source: Archdaily