TNI HOUSE

Hoàn thành:
2022
Phong cách thiết kế:
Modern, Tropical

Source: Archdaily