Số thứ tự Hạng mục Vật liệu Hình ảnh minh họa Ứng dụng
1 Nhà ở Gạch lót Gạch ốp tường ngoài nhà. Gạch ốp tường ngoài nhà cần phải bền, chắc, và chịu được bất kỳ tác động nào của thời tiết. bề mặt gạch cứng chắc, lớp màu không bị bong tróc hoặc nhạt màu …
2 Nhà ở Gạch lót Gạch ốp tường ngoài nhà. Gạch ốp tường ngoài nhà cần phải bền, chắc, và chịu được bất kỳ tác động nào của thời tiết. bề mặt gạch cứng chắc, lớp màu không bị bong tróc hoặc nhạt màu …
3 Nhà ở Gạch lót Gạch ốp tường ngoài nhà. Gạch ốp tường ngoài nhà cần phải bền, chắc, và chịu được bất kỳ tác động nào của thời tiết. bề mặt gạch cứng chắc, lớp màu không bị bong tróc hoặc nhạt màu …
4 Nhà ở Gạch lót Gạch ốp tường ngoài nhà. Gạch ốp tường ngoài nhà cần phải bền, chắc, và chịu được bất kỳ tác động nào của thời tiết. bề mặt gạch cứng chắc, lớp màu không bị bong tróc hoặc nhạt màu …
5 Nhà ở Gạch lót Gạch ốp tường ngoài nhà. Gạch ốp tường ngoài nhà cần phải bền, chắc, và chịu được bất kỳ tác động nào của thời tiết. bề mặt gạch cứng chắc, lớp màu không bị bong tróc hoặc nhạt màu …