VV3 HOUSE

Hoàn thành:
2021
Phong cách thiết kế:
Modern

Source: Archdaily